1
5
6
3
4
thanh-lap-cong-ty

iconphone_1

HOTLINE

 0917 310 372 

thanh-lap-cong-ty
dich-vu-ke-toan-tron-goi-5
Danh mục

Văn bản

 • Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

  Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể, thủ tục đăng ký thuế ban đầu. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
 • Lao động tiền lương

      Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động
 • Thông tư 103/2014/TT-BTC

  Thuế nhà thầu - Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam ...
 • Thông tư 219/2013/TT- BTC

  Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
 • Hóa đơn điện tử

  Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử cho cơ quan quản lý thuế, hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, cách lập hóa đơn điện tử, cách gửi cho khách hàng và lưu trữ hóa đơn điện tử 
 • Dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

  Theo Quyết Định Số: 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 Ban Hành Quy Trình Thu Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động - Bệnh Nghề Nghiệp; Quản Lý Sổ Bảo Hiểm Xã Hội, Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, của Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam.     
 • Dịch vụ hoàn thuế

  Những trường hợp được hoàn thuế gtgt, Điều kiện và thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT.  Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, ủy thác xuất khẩu,  cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp,  cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài …

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN SÀI GÒN VIỆT

0917 310 372